Imageمجموعه اذان  به صورت Mp3 و AMR  تقدیم به شیعیان عزیز

 

 

 

اذان با پسوند MP3

 

اذان (موذن زاده)

اذان (آقاتی)

اذان (رضاییان)

اذان (صبح دل)

اذان انتظار (کاظم زاده)

اذان (نقشبندی)

اذان (آقایی)

اذان - حرم امام رضا (ع)

اذان - حزین

اذان (غلوش)

 

 

اذان با پسوند AMR ویژه موبایل

 

 

اذان (موذن زاده)

اذان 2 (موذن زاده)

اذان (آقاتی)

اذان (رضاییان)

اذان (صبح دل)

اذان انتظار (کاظم زاده)

اذان (نقشبندی)

اذان (آقایی)

اذان - حرم امام رضا (ع)

اذان - حزین

اذان (غلوش)