تبلیغات
امیرالمومنین حیدر (علیه السلام) - دانلود دروس و سوالات امتحانی حوزه علمیه
 
امیرالمومنین حیدر (علیه السلام)
به امید انقلاب معرفتی
درباره وبلاگ


باسلام
خدمت دوستان عزیز این وبلاگ با هدف افزایش بصیرت ایجاد گردیده دور از نظر نیست که انتقاداتی نیز بر آن وارد خواهد بود لطفا با پیشنهادهای ارزشمند و نظرات گرانبهای خویش ما را در پیشبرد اهداف متعالی اسلام و مسلمین یاری فرمایید. اجرکم عند الله و من الله توفیق

مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
با تشکر فراوان از اینکه به ما سر زدید مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

دانلود دروس و سوالات امتحانی حوزه علمیه

  به تفکیک دروس و یکجا تحصیل غیر حضوری در حوزه

 

مقطع سطح

بسم الله الرحمن الرحیم

اكنون تحصیلات حوزه در چهار مقطع تنظیم شده است :
 سطح ۱:

در حداقل سه سال ، متوسط شش سال و حداكثر ۸ سال خوانده مى شود این سطح داراى ۶ پایه است و دوره عمومى است و همه طلاب این سطح را مى گذرانند دوره هاى تخصصى بعد از این سطح شروع مى شود
 سطح
۲:
شامل پایه هاى ۷ و ۸ و ۹ مى باشد
 سطح
۳:
شامل پایه ۱۰ مى باشد.
 سطح
۴:
درس خارج و رشته هاى تخصصى سطح
۲ و ۳

یاد آورى : اگر طلبه اى از سطح ۲ به بعد وارد یكى از رشته هاى تخصصى كه ذیلا نامشان مى آید شد فقط درسهاى مشترك سطح ۲ و۳ را كه شامل فقه و اصول به تناسب هر پایه است مى خواند بقیه دروس این گونه طلبه ها درسهاى تخصصى آن رشته مى باشد و اگر طلبه اى وارد رشته تخصصى نشد بایستى پایه هاى دهگانه را طى كند + رشته هاى تخصصى كه هم اكنون رایج است : فقه و اصول تفسیر و علوم قرآن ، كلام ، تربیت مبلغ ، حقوق و قضاى اسلامى ، علوم حدیث مذاهب اسلامى انشاء الله در آینده نزدیك رشته ها و گرایش تخصصى دیگرى هم افزوده مى شود.

   
   
   

 
منبع سایت مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن
http://howzeh.iec-md.org/sath.html

 
تحصیل غیر حضوری در حوزه
با سایت تبیان
 
 


دروس حوزه علمیه منبعhttp://www.yasinmedia.com/doroos-howzeh.html
مطالب بیشتر...


دانلود با لینک مستقیم در ادامه مطلب

دانلود یکجای تدریس منطق مظفر توسط استاد علی محمدی خراسانی

لینک مستقیم - سرور سایت
 

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر - قسمت اول

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر- قسمت دوم

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر- قسمت سوم

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر- قسمت چهارم


منبع: 

http://www.yasinmedia.com/doroos-howzeh/172-howzeh-p2/770-mantegh-mozafar-khorasani-1.htmlبا کلیک بر روی هر یک از موادّ درسی ذیل ، نمونه سوالات مورد نظر را می توانید مشاهده فرمائید .

 

 

نمونه سوالات امتحانی پایه اوّل :

صرف        هدایه        صمدیّه        احکام        قرآن 1        تاریخ 1

نمونه سوالات امتحانی پایه دوّم :

سیوطی (نحو 2)        سیوطی (نحو 3)        منطق 1و2        نحو 4 الف        قرآن 2        تاریخ 2    

نمونه سوالات امتحانی پایه سوّم :

نحو 4 ب        نحو 5        منطق 3        بلاغت        عقاید 3        قرآن 3        تجزیه و ترکیب        تاریخ 3

نمونه سوالات امتحانی پایه چهارم :

فقه 1 (لمعه)        فقه 2 (لمعه)        اصول 1 (الموجز)        نهج البلاغه 1        عقاید 4 (بدایة المعارف)        قرآن 4        تاریخ 4

نمونه سوالات امتحانی پایه پنجم :

فقه 3 (لمعه)        فقه 4 (لمعه)        اصول 2 (اصول مظفر)        عقاید 5 (بدایة المعارف)        نهج البلاغه 2        تاریخ 5

نمونه سوالات امتحانی پایه ششم :

فقه 5 (لمعه)        فقه 6 (لمعه)        اصول 3 (مظفّر)        آئین نگارش        حکومت اسلامی

فلسفه (استاد مطهّری)        نهج البلاغه 3        علوم حدیث        تاریخ 6

منبع:http://howzeh.ir/index.php?obj=Article&taskName=ShowDetails&IDD=168


 

مكاسب 1

مكاسب 2

مكاسب 4

مكاسب 5

مكاسب 6

منطق 1 و 2

منطق 3

نهج البلاغه 1

نهج البلاغه 2

نهج البلاغه 3

نحو 1 الف

نحو 1 ب

نحو 2 قواعد الاساسیه

نحو 2

نحو 3 قواعد الاساسیه

نحو 3 سیوطی

نحو 3

نحو 4

نحو 4 ب

نحو 5

قرآن 2

قرآن 3

قرآن 4

قرآن 5

سیری در نهج البلاغه

سیری در سیره

تاریخ 1

سیری در نهج البلاغه 1

تاریخ 1

نهایه 1

نهایه 2

رسائل 1

رسائل 2

رسائل 3

رجال ب 1

رجال ب 2

تفسیر سوره اسراء

تفسیر سوره كهف

تفسیر سوره رعد

تفسیر سوره توبه

تاریخ 1

منبع:

http://khaksar3153.blogfa.com/post-288.aspx

06040- 1 ارتقائی شهریورماه 19

سؤالات تستی:

تش اصل ػل تّ٘ هت لَّف سً٘ت؟ ج 32 ،»ٖ اٍجة تؼال « 1. ت ظًش ضاسح، وذام دل لِ٘ اثثات

د. تش اّى ضش سٍت جٍ بَ ج . تش اّى فطشت ب. تش اّى حذ ثٍ تغ شّ٘ أ. تش اّى هؼل لَ ت٘

3. إىّ الصفات ... تى ىَ هی الصفات الىوالی ،ٔ لأ اًّْ ووال للزات د ىٍ الصفات ... فئ اًّْ هتأخّش عی ستث الزات. ب 04

د. الفعلی الجوالیّ ج. الثث تَی السلثی ب. الثث تَی الفعلی أ. الجلالیّ الجوالیّ

24- 2. وذام گض غلط است؟ ج 23

ب. الت حَیذ فی الخالمیّ الشت تَیّ یُعذّ هی الت حَیذ الافعالیّ أ. الت حَیذ الافعالیّ یستلضم الت حَیذ فی العث دَیّ

د. الت حَیذ التششیعیّ أ لوا عشف اٌ أىّ الخالك لیس إلّا فالتششیع حمّ ج. الت حَیذ فی الزات لا یستلضم الت حَیذ الأفعالیّ

دستاس خذا ذًٍ اص ظًش ض ؼ٘ وذام ه سَد است؟ ب 181 » تذاء هحال « .0

ب. الثذاء الز همش ىٍ تتثذّل الشأ أ. ظ سَْ الأض ا٘ء ػل خلاف الومتض ا٘ت الوؼذّات

د. التثذّل التغ شّ٘ ف اًح فؼل التطش ؼٗ ج. التثذّل التغ شّ٘ ف اًحی فؼل التى

سؤالات تشریحی:

* ثنّ إ لذ استذلّ ل جَ بَ طلة الوعشف تأىّ الوعشف هوّا التضت اْ الفطش ؛ٓ إر هی الفطشیات فطش طلة الحمایك وشف اْ. 8

1. ضىل ه طٌم دل ل٘ هزو سَ دس ػثاست سا ت ا٘ى وشد ،ُ اضىال ضاسح تش ا یٗ دل ل٘ سا ت ضَ ح٘ د ذّ٘.

شىل ه طٌمی: إىّ الوعشف هوّا التضت اْ الفطش وٍلّ ها التضت الفطش ف اٍجةٌ طلثُ فطلة الوعشف اٍجة.

اشىال: إىّ هجشّد و ىَ الشیء فطشیاً لا یستلضم الایجاب الالضام )تخلاف الحىن العملی فاى الضش سٍ الوذسو تالذسن العملی تذع الا سًاى حً تحصییل

الوعشف تحیث ل تخلّف ع لاستحك الوزهّ (ٔ.

تش اثثات خذا ذًٍ سا ت ضَ ح٘ د ذّ٘. 39 »ٕ اهىاى جٍ دَ « 3. تش اّى

ال جَ دَ إهّا اٍجة إهّا هوىی ی رله الا حًصاسلأىّ ال جَ بَ ا لهىاى شأى هی الشؤ ىٍ المائو تال جَ دَ لیس ال جَ دَ خاسجاً ع وٌْا ی فئى واى

الو جَ دَ الخاسجی الأ لٍّ ف الوطل بَ إى واى الثا یً ف لا ی فٌهّ عی جٍ دَ ال اَجة الوتعال لأىّ جٍی دَ الوتعلّیك الفمییش تیذ ىٍ الوتعلّیك علیی الوفتمش الی خلف فی تعلّم فمش الی ستط ت .ِ

سً٘ت؟ 61ٍ 66 » ضشن دس ػثادت « سا ت سٌَٗ ذ٘. ب. چشا ػضاداس ص اٗست لث سَ اص هصاد كٗ » ػثادت « 2. أ. تؼشفٗ صح ح٘

أ. العثاد :ٓ إظ اْس الخض عَ التزلّل ف هماتل الغ ش٘ تؼ اٌَى أ سبّ سٗتحكّ الؼثاد .ٓ ب. ص شٗا هطلك تؼظ ن٘ خض عَ ػثادت سً٘ت تلى تؼظ ن٘

ت ػ اٌَى ا ىٌٗ سب است هشدم لث سَ ا ثً ا٘ اهاهاى سا ت ػ اٌَى ا ىٌٗ سبّ سّت ذٌ تؼظ ن٘ وً وٖ ذٌٌ تلى چ ىَ آ اًْ هخل لَاات تشتاش تشگض اٗذ خذا ذًٍ سّت ذٌ تأسّ اً٘ ت ائو د یٗ آ اًْ سا تؼظ ن٘ ه وٖ ذٌٌ.

هشوض هذ شٗ تٗ ح صَ اّ ػلو هؼا تًٍ آه صَش

اداره ارزشیابی و امتحانات

بسمه تعالی

امتحانات ارتقائی شهریور 1931

پاسخنامه مدارس شهرستان

پایه : 4 موضوع : عقاید 4

18/ 31 ساعت : 98 /80/ تاریخ : 80

نام کتاب: بدایه المعارف از اول جلد 1 تا اول الفصل الثانی فی النبوه

لطفاً به همة سؤالات تستی و 8 سؤال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمی شود )تستی 1 و تشریحی 2 نمره(

06040- 2 ارتقائی شهریورماه 19

سا مًل مًذ و ذٌ٘. 111 » فًى حسی لثح ػملى « 0. دل ل٘ مًلى اضاػش تش

ظ سَْ داسد دس ا یٗ و لا ىًَ، وّاى اساد ال ىْ است جا ىٗ تشاى سؤال اص فؼل اساد خذا » لا سٗأل ػوّا فٗؼل نّ سُْٗأَلُ ىََ « دل ل٘: آ ضش فٗ

سً٘ت ل ت ظًش ها ظلن خلاف حىوت تاضذ. مًذ: 1. دس هؼ اٌ هشاد آ احتوالات د گٗشى نّ سّت اٍرا جاء الاحتوال تطل الاستذلال اگش

گً نَٗ٘ و هؼ اٌى د گٗش هتؼ یّ٘ است. 3. آ اٗت هتؼذدى دس لشآى جٍ دَ داسد و دلالت تش ثث تَ حسی لثح ػملى هى و ذٌ.

- 2. هادّ یٗ٘، اػتماد ت خذا سا اًض اص نٍّ ػذم ض اٌخت ػلل طث ؼ٘ ح اَدث ه دٖا ذًٌ. د دل ل٘ تش تطلاى ا یٗ ل لَ ت ا٘ى و ذٌ٘. 82 86

1. تس ا٘س اص ه حَذ یٗ، اص ػلوا آگا ت ػل مَ طث ؼ٘ ه تٖاض ذٌ و تا وطف ت ط٘تش ػلل پذ ذٗ اُّ، ا وٗاى آ اًْ ت خذا ذًٍ صفات ووال ت ط٘اتش

ه ضٖ دَ 3. اگش ا وٗاى ػذ لل ل٘ اص ه حَذ یٗ اًض اص ه حَذ یٗ اًض اص ا یٗ هطلة تاضذ اصل اػتماد ت جٍ دَ خذا ا و تاا اصا لَ هحىان تشا یّ٘ لطؼ ثاتت ضذ ا ص شٗ سؤال وً سٖ دٍ.

سا تشاساس جٍ دَى ت دَى ضش سٍ حم م٘ى، تمش شٗ و ذٌ٘. 132 » ضث ضش سٍ « 6. پاسخ تفص ل٘ى

إىّ الطش سٍ ال جَ دَ الحم م٘ هی ل اَصم الؼالن الوادى أ ال ظٌام الأحسی الأتن فالأهش ذٗ سٍ ت ی٘ أى تٗشن الؼالن الوادى هغ أىّ ف خ ش٘اً غالثاً أ جَٗذ اٍلثا ىً الوتؼ یّ٘.

* ؼًٍتمذ أ تؼالى لاتذّ أى ىٗلّف ػثاد ... لأىّ رله لطف سحو تؼثاد .ُ 122

چ س٘ت؟ ت ضَ ح٘ د ذّ٘. » جٍ بَ لطف « 7. أ. تا ت جَ ت ػثاست، دل ل٘ جٍ بَ تىلف٘ سا ت سٌَٗ ذ٘. ب. اص ظًش هصفٌ، هؼ اٌى

أ. تىلف٘ ت ذٌگاى اص جاةً خذا ذًٍ لطف است، لطف تش خذا ذًٍ اٍجة است، تىلف٘ ت ذٌگاى اٍجة است.

أى اللض مٍ اٍستحال الا فًىان، لٍس٘ هؼ اٌ اىّ أحذاً أٗهش » إ اٍجة ال جَ دَ « ب. هؼ ىٌ ال جَ بَ فى رله ووؼ ىٌ ال جَ بَ فى ل لَه

تزله.

تا پاسخص تمش شٗ وًا ذٗ٘. 107 » همتضاى ػلن اصلى خذا ذًٍ، جثش است « 8. ا یٗ ضث سا و

1. لٍذ یتخیّل الجثش تت نَّّ أىّ الجثش همتضى علو تعالى تالأه سَ هی الأصل، غٍای تمشیث أىّ اللّ تعالى علن تىلّ شى ء هی الأصل، فحیث لا تثذیل لٍا تغییش

فى علو الزاتى، فوا تعلك العلن ت فى الأصل یمع فى الخاسج، طثماً لوا علو هی د ىٍ اختیاس، اٍلاّ فلا یى ىَ علو علواً، فوی واى فى علو تعالى عاصیاً لا

یوىی أى یصیش هطیعاً. 2. لٍىی الج اَب ع اٍضح، حیث اىّ العلن الزاتى لا یسلة الاختیاس عی الوختاس، فوی واى فى علو عاصیاً تالاختیاس یصیش

وزله تالاختیاس، اٍلاّ لضم أى یى ىَ علو ج لْاً هحال.

ت ضَ ح٘ د ذّ٘. 186 » تذاء « سا تؼشفٗ وشد جٍ اضتشان افتشاق آى سا تا » سًخ « .9

ال سٌخ استفاع الحىن تا مًضاء صها أهذ .ُ جٍ الشتشان: ظ سَْ شیء ه تعالی علی خلاف الومتضیات الساتم ) إى واى الومتضی فی الثذاء الومتضی الثث تَی الومتضی فی ال سٌخ الومتضی الثثاتی(.

جٍ الفتشاق: أىّ فی الثذاء همتضیاتُ الشیء ه جَ دَ لىی فی ال سٌخ لا همتضی ل جَ دَ الحىن تحسة ال اَلع تعذ إ مًضاء أهذ الحىن.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 خرداد 1397 04:09 ب.ظ
резинка для растяжки ног
латексні фітнес резинки
резинки для фитнеса 5 шт
купить фитнес резинку
резина для фитнеса пром юа
фітнес резинка купити
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

Thank you. Excellent stuff.
generic low dose cialis cialis 50 mg soft tab cialis tablets for sale import cialis cialis online acheter cialis kamagra wow look it cialis mexico cialis lilly tadalafi prix cialis once a da buy cialis uk no prescription
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:43 ق.ظ
займ онлайн без выходных
кредиты онлайн украина без
проверок
онлайн заявка на кредит без отказа
быстрый займ на карту онлайн украина
займ на карту мгновенно круглосуточно с плохой
кредит онлайн без проверки мгновенно украина
займ на карту онлайн по паспорту
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:07 ب.ظ
резиновая петля
резина для растяжки киев
фитнес резинки купить одесса
резинка для фитнеса львів
very sexy резинки для фитнеса цена
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:08 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis generico en mexico cialis generico in farmacia deutschland cialis online american pharmacy cialis generico cialis mexico wow cialis tadalafil 100mg sublingual cialis online cialis diario compra cialis preise schweiz cialis dosage amounts
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:14 ب.ظ

Useful stuff. Thanks a lot!
online cheap viagra how to buy viagra without prescription viagra in pharmacy viagra mail order online prescription for viagra buy viagra no prescription i want to buy viagra get a prescription online for viagra how to buy cheap viagra online cheapest place to buy viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:42 ق.ظ

Kudos. I appreciate it.
viagra nz buy how much is viagra generic viagra purchase viagra buy viagra online cheap viagra online cheap viagra viagra cheap no prescription viagra side effects buy viagra locally how to get viagra prescription
جمعه 24 آذر 1396 04:19 ب.ظ
این صفحه واقعا دارای اطلاعاتی است که من در مورد این موضوع می خواستم و نمی دانستم چه کسی بپرسد.
سه شنبه 7 آذر 1396 07:11 ب.ظ
سلام! من وبلاگ خود را برای مدت زمان طولانی مطالعه کرده ام و در نهایت شجاعت را به پیش بردم و به شما داده ام
یک فریاد از لابوک تگزاس! فقط می خواستم به ذکر ادامه کار عالی!
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:00 ب.ظ
روش خوبی برای توصیف، و پست خوب برای گرفتن حقایق در مورد موضوع ارائه من، که من می خواهم به ارائه در کالج.
شنبه 13 آبان 1396 07:14 ب.ظ
من این وبسایت را از طرف دوست خود گرفتم که با این وبسایت در کنار من بود
لحظه ای این بار من از این وب سایت دیدن می کنم و مقالات بسیار آموزنده ای را می خوانم
در این محل
شنبه 13 آبان 1396 05:03 ب.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت از خود ایجاد می کنند
علیه هکرها من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم. هر گونه پیشنهاد؟
جمعه 12 آبان 1396 07:42 ب.ظ
امروز من با بچه های من به جبهه ساحل رفتم.

من یک پوسته دریایی را پیدا کردم و به دختر 4 سالهام دادم
گفت: "شما می توانید اقیانوس را بشنوید اگر این را به گوش شما قرار دهید." او پوسته را به او گذاشت
گوش و فریاد زد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! من می دانم این موضوع به طور کامل خاموش است اما من
باید به کسی بگوید
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:57 ب.ظ
این بسیار ساده است برای پیدا کردن هر موضوع در وب
همانطور که این پاراگراف را در این وب سایت پیدا کردم، در مقایسه با کتابها.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:06 ب.ظ
سلام! این پست نمیتوانست بهتر از این نوشته شود! خواندن این پست به من یادآوری می کند
از همسر خوب قدیمی من! او همیشه در این باره صحبت میکند.
من این نوشتار را برای او ارسال خواهم کرد. مطمئنا او خواندن خوبی خواهد داشت.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:35 ب.ظ
من این وبسایت را از طریق پسر عمویش توصیه کردم. من دیگر مثبت نیستم که آیا این برداشت از طریق او نوشته شده است، زیرا هیچ کس دیگری چنین دقیق تقریبی را تشخیص نمی دهد
مشکل من. تو شگفت انگیز هستی با تشکر!
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:33 ب.ظ
What's up everyone, it's my first go to see at this website,
and article is truly fruitful in support of me, keep up posting these types of
articles or reviews.
شنبه 14 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site regularly,
this website is really good and the viewers are in fact sharing good thoughts.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:32 ب.ظ
What's up, every time i used to check blog posts here in the early hours in the
break of day, as i love to gain knowledge of more and more.
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:31 ق.ظ
Great article, totally what I wanted to find.
جمعه 6 مرداد 1396 06:48 ب.ظ
Asking questions are in fact pleasant thing if you are
not understanding something totally, however this article offers nice understanding yet.
یکشنبه 25 تیر 1396 11:12 ق.ظ
bookmarked!!, I love your blog!
یکشنبه 21 خرداد 1396 06:49 ق.ظ
Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that
I get in fact loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing
for your augment and even I achievement you get admission to constantly fast.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:21 ب.ظ
Simply want to say your article is as surprising.
The clarity in your post is simply nice and i can assume you are
an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab
your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:33 ب.ظ
This page truly has all the info I needed concerning
this subject and didn't know who to ask.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:33 ق.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely fantastic.
I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for
to keep it sensible. I can't wait to read much more from you.
This is really a great web site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:19 ق.ظ
Asking questions are actually fastidious thing
if you are not understanding something totally, except this article presents
good understanding even.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:55 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back in the
future. Cheers
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:23 ق.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a
friend who had been conducting a little research on this.
And he in fact bought me lunch due to the fact that I found it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here
on your site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:32 ق.ظ
Hi there, I found your site by means of Google at the
same time as searching for a related subject, your site came
up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just became alert to your blog thru Google, and located that it's truly informative.

I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful should you continue this in future.
Many other folks can be benefited out of your writing. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


..
-..-.-.-.-. lll
lll lll
......

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

....... ...
... ... ...Online User....888

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری

...
IranSkin go Up
.... تماس با ما ....
....تبلیغات
..... ... ... ...
 
 
بالای صفحه