تبلیغات
امیرالمومنین حیدر (علیه السلام) - دانلود دروس و سوالات امتحانی حوزه علمیه
 
امیرالمومنین حیدر (علیه السلام)
به امید انقلاب معرفتی
درباره وبلاگ


باسلام
خدمت دوستان عزیز این وبلاگ با هدف افزایش بصیرت ایجاد گردیده دور از نظر نیست که انتقاداتی نیز بر آن وارد خواهد بود لطفا با پیشنهادهای ارزشمند و نظرات گرانبهای خویش ما را در پیشبرد اهداف متعالی اسلام و مسلمین یاری فرمایید. اجرکم عند الله و من الله توفیق

مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
با تشکر فراوان از اینکه به ما سر زدید مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

دانلود دروس و سوالات امتحانی حوزه علمیه

  به تفکیک دروس و یکجا تحصیل غیر حضوری در حوزه

 

مقطع سطح

بسم الله الرحمن الرحیم

اكنون تحصیلات حوزه در چهار مقطع تنظیم شده است :
 سطح ۱:

در حداقل سه سال ، متوسط شش سال و حداكثر ۸ سال خوانده مى شود این سطح داراى ۶ پایه است و دوره عمومى است و همه طلاب این سطح را مى گذرانند دوره هاى تخصصى بعد از این سطح شروع مى شود
 سطح
۲:
شامل پایه هاى ۷ و ۸ و ۹ مى باشد
 سطح
۳:
شامل پایه ۱۰ مى باشد.
 سطح
۴:
درس خارج و رشته هاى تخصصى سطح
۲ و ۳

یاد آورى : اگر طلبه اى از سطح ۲ به بعد وارد یكى از رشته هاى تخصصى كه ذیلا نامشان مى آید شد فقط درسهاى مشترك سطح ۲ و۳ را كه شامل فقه و اصول به تناسب هر پایه است مى خواند بقیه دروس این گونه طلبه ها درسهاى تخصصى آن رشته مى باشد و اگر طلبه اى وارد رشته تخصصى نشد بایستى پایه هاى دهگانه را طى كند + رشته هاى تخصصى كه هم اكنون رایج است : فقه و اصول تفسیر و علوم قرآن ، كلام ، تربیت مبلغ ، حقوق و قضاى اسلامى ، علوم حدیث مذاهب اسلامى انشاء الله در آینده نزدیك رشته ها و گرایش تخصصى دیگرى هم افزوده مى شود.

   
   
   

 
منبع سایت مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن
http://howzeh.iec-md.org/sath.html

 
تحصیل غیر حضوری در حوزه
با سایت تبیان
 
 


دروس حوزه علمیه منبعhttp://www.yasinmedia.com/doroos-howzeh.html
مطالب بیشتر...


دانلود با لینک مستقیم در ادامه مطلب

دانلود یکجای تدریس منطق مظفر توسط استاد علی محمدی خراسانی

لینک مستقیم - سرور سایت
 

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر - قسمت اول

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر- قسمت دوم

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر- قسمت سوم

 لینک دانلود تدریس منطق مظفر- قسمت چهارم


منبع: 

http://www.yasinmedia.com/doroos-howzeh/172-howzeh-p2/770-mantegh-mozafar-khorasani-1.htmlبا کلیک بر روی هر یک از موادّ درسی ذیل ، نمونه سوالات مورد نظر را می توانید مشاهده فرمائید .

 

 

نمونه سوالات امتحانی پایه اوّل :

صرف        هدایه        صمدیّه        احکام        قرآن 1        تاریخ 1

نمونه سوالات امتحانی پایه دوّم :

سیوطی (نحو 2)        سیوطی (نحو 3)        منطق 1و2        نحو 4 الف        قرآن 2        تاریخ 2    

نمونه سوالات امتحانی پایه سوّم :

نحو 4 ب        نحو 5        منطق 3        بلاغت        عقاید 3        قرآن 3        تجزیه و ترکیب        تاریخ 3

نمونه سوالات امتحانی پایه چهارم :

فقه 1 (لمعه)        فقه 2 (لمعه)        اصول 1 (الموجز)        نهج البلاغه 1        عقاید 4 (بدایة المعارف)        قرآن 4        تاریخ 4

نمونه سوالات امتحانی پایه پنجم :

فقه 3 (لمعه)        فقه 4 (لمعه)        اصول 2 (اصول مظفر)        عقاید 5 (بدایة المعارف)        نهج البلاغه 2        تاریخ 5

نمونه سوالات امتحانی پایه ششم :

فقه 5 (لمعه)        فقه 6 (لمعه)        اصول 3 (مظفّر)        آئین نگارش        حکومت اسلامی

فلسفه (استاد مطهّری)        نهج البلاغه 3        علوم حدیث        تاریخ 6

منبع:http://howzeh.ir/index.php?obj=Article&taskName=ShowDetails&IDD=168


 

مكاسب 1

مكاسب 2

مكاسب 4

مكاسب 5

مكاسب 6

منطق 1 و 2

منطق 3

نهج البلاغه 1

نهج البلاغه 2

نهج البلاغه 3

نحو 1 الف

نحو 1 ب

نحو 2 قواعد الاساسیه

نحو 2

نحو 3 قواعد الاساسیه

نحو 3 سیوطی

نحو 3

نحو 4

نحو 4 ب

نحو 5

قرآن 2

قرآن 3

قرآن 4

قرآن 5

سیری در نهج البلاغه

سیری در سیره

تاریخ 1

سیری در نهج البلاغه 1

تاریخ 1

نهایه 1

نهایه 2

رسائل 1

رسائل 2

رسائل 3

رجال ب 1

رجال ب 2

تفسیر سوره اسراء

تفسیر سوره كهف

تفسیر سوره رعد

تفسیر سوره توبه

تاریخ 1

منبع:

http://khaksar3153.blogfa.com/post-288.aspx

06040- 1 ارتقائی شهریورماه 19

سؤالات تستی:

تش اصل ػل تّ٘ هت لَّف سً٘ت؟ ج 32 ،»ٖ اٍجة تؼال « 1. ت ظًش ضاسح، وذام دل لِ٘ اثثات

د. تش اّى ضش سٍت جٍ بَ ج . تش اّى فطشت ب. تش اّى حذ ثٍ تغ شّ٘ أ. تش اّى هؼل لَ ت٘

3. إىّ الصفات ... تى ىَ هی الصفات الىوالی ،ٔ لأ اًّْ ووال للزات د ىٍ الصفات ... فئ اًّْ هتأخّش عی ستث الزات. ب 04

د. الفعلی الجوالیّ ج. الثث تَی السلثی ب. الثث تَی الفعلی أ. الجلالیّ الجوالیّ

24- 2. وذام گض غلط است؟ ج 23

ب. الت حَیذ فی الخالمیّ الشت تَیّ یُعذّ هی الت حَیذ الافعالیّ أ. الت حَیذ الافعالیّ یستلضم الت حَیذ فی العث دَیّ

د. الت حَیذ التششیعیّ أ لوا عشف اٌ أىّ الخالك لیس إلّا فالتششیع حمّ ج. الت حَیذ فی الزات لا یستلضم الت حَیذ الأفعالیّ

دستاس خذا ذًٍ اص ظًش ض ؼ٘ وذام ه سَد است؟ ب 181 » تذاء هحال « .0

ب. الثذاء الز همش ىٍ تتثذّل الشأ أ. ظ سَْ الأض ا٘ء ػل خلاف الومتض ا٘ت الوؼذّات

د. التثذّل التغ شّ٘ ف اًح فؼل التطش ؼٗ ج. التثذّل التغ شّ٘ ف اًحی فؼل التى

سؤالات تشریحی:

* ثنّ إ لذ استذلّ ل جَ بَ طلة الوعشف تأىّ الوعشف هوّا التضت اْ الفطش ؛ٓ إر هی الفطشیات فطش طلة الحمایك وشف اْ. 8

1. ضىل ه طٌم دل ل٘ هزو سَ دس ػثاست سا ت ا٘ى وشد ،ُ اضىال ضاسح تش ا یٗ دل ل٘ سا ت ضَ ح٘ د ذّ٘.

شىل ه طٌمی: إىّ الوعشف هوّا التضت اْ الفطش وٍلّ ها التضت الفطش ف اٍجةٌ طلثُ فطلة الوعشف اٍجة.

اشىال: إىّ هجشّد و ىَ الشیء فطشیاً لا یستلضم الایجاب الالضام )تخلاف الحىن العملی فاى الضش سٍ الوذسو تالذسن العملی تذع الا سًاى حً تحصییل

الوعشف تحیث ل تخلّف ع لاستحك الوزهّ (ٔ.

تش اثثات خذا ذًٍ سا ت ضَ ح٘ د ذّ٘. 39 »ٕ اهىاى جٍ دَ « 3. تش اّى

ال جَ دَ إهّا اٍجة إهّا هوىی ی رله الا حًصاسلأىّ ال جَ بَ ا لهىاى شأى هی الشؤ ىٍ المائو تال جَ دَ لیس ال جَ دَ خاسجاً ع وٌْا ی فئى واى

الو جَ دَ الخاسجی الأ لٍّ ف الوطل بَ إى واى الثا یً ف لا ی فٌهّ عی جٍ دَ ال اَجة الوتعال لأىّ جٍی دَ الوتعلّیك الفمییش تیذ ىٍ الوتعلّیك علیی الوفتمش الی خلف فی تعلّم فمش الی ستط ت .ِ

سً٘ت؟ 61ٍ 66 » ضشن دس ػثادت « سا ت سٌَٗ ذ٘. ب. چشا ػضاداس ص اٗست لث سَ اص هصاد كٗ » ػثادت « 2. أ. تؼشفٗ صح ح٘

أ. العثاد :ٓ إظ اْس الخض عَ التزلّل ف هماتل الغ ش٘ تؼ اٌَى أ سبّ سٗتحكّ الؼثاد .ٓ ب. ص شٗا هطلك تؼظ ن٘ خض عَ ػثادت سً٘ت تلى تؼظ ن٘

ت ػ اٌَى ا ىٌٗ سب است هشدم لث سَ ا ثً ا٘ اهاهاى سا ت ػ اٌَى ا ىٌٗ سبّ سّت ذٌ تؼظ ن٘ وً وٖ ذٌٌ تلى چ ىَ آ اًْ هخل لَاات تشتاش تشگض اٗذ خذا ذًٍ سّت ذٌ تأسّ اً٘ ت ائو د یٗ آ اًْ سا تؼظ ن٘ ه وٖ ذٌٌ.

هشوض هذ شٗ تٗ ح صَ اّ ػلو هؼا تًٍ آه صَش

اداره ارزشیابی و امتحانات

بسمه تعالی

امتحانات ارتقائی شهریور 1931

پاسخنامه مدارس شهرستان

پایه : 4 موضوع : عقاید 4

18/ 31 ساعت : 98 /80/ تاریخ : 80

نام کتاب: بدایه المعارف از اول جلد 1 تا اول الفصل الثانی فی النبوه

لطفاً به همة سؤالات تستی و 8 سؤال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمی شود )تستی 1 و تشریحی 2 نمره(

06040- 2 ارتقائی شهریورماه 19

سا مًل مًذ و ذٌ٘. 111 » فًى حسی لثح ػملى « 0. دل ل٘ مًلى اضاػش تش

ظ سَْ داسد دس ا یٗ و لا ىًَ، وّاى اساد ال ىْ است جا ىٗ تشاى سؤال اص فؼل اساد خذا » لا سٗأل ػوّا فٗؼل نّ سُْٗأَلُ ىََ « دل ل٘: آ ضش فٗ

سً٘ت ل ت ظًش ها ظلن خلاف حىوت تاضذ. مًذ: 1. دس هؼ اٌ هشاد آ احتوالات د گٗشى نّ سّت اٍرا جاء الاحتوال تطل الاستذلال اگش

گً نَٗ٘ و هؼ اٌى د گٗش هتؼ یّ٘ است. 3. آ اٗت هتؼذدى دس لشآى جٍ دَ داسد و دلالت تش ثث تَ حسی لثح ػملى هى و ذٌ.

- 2. هادّ یٗ٘، اػتماد ت خذا سا اًض اص نٍّ ػذم ض اٌخت ػلل طث ؼ٘ ح اَدث ه دٖا ذًٌ. د دل ل٘ تش تطلاى ا یٗ ل لَ ت ا٘ى و ذٌ٘. 82 86

1. تس ا٘س اص ه حَذ یٗ، اص ػلوا آگا ت ػل مَ طث ؼ٘ ه تٖاض ذٌ و تا وطف ت ط٘تش ػلل پذ ذٗ اُّ، ا وٗاى آ اًْ ت خذا ذًٍ صفات ووال ت ط٘اتش

ه ضٖ دَ 3. اگش ا وٗاى ػذ لل ل٘ اص ه حَذ یٗ اًض اص ه حَذ یٗ اًض اص ا یٗ هطلة تاضذ اصل اػتماد ت جٍ دَ خذا ا و تاا اصا لَ هحىان تشا یّ٘ لطؼ ثاتت ضذ ا ص شٗ سؤال وً سٖ دٍ.

سا تشاساس جٍ دَى ت دَى ضش سٍ حم م٘ى، تمش شٗ و ذٌ٘. 132 » ضث ضش سٍ « 6. پاسخ تفص ل٘ى

إىّ الطش سٍ ال جَ دَ الحم م٘ هی ل اَصم الؼالن الوادى أ ال ظٌام الأحسی الأتن فالأهش ذٗ سٍ ت ی٘ أى تٗشن الؼالن الوادى هغ أىّ ف خ ش٘اً غالثاً أ جَٗذ اٍلثا ىً الوتؼ یّ٘.

* ؼًٍتمذ أ تؼالى لاتذّ أى ىٗلّف ػثاد ... لأىّ رله لطف سحو تؼثاد .ُ 122

چ س٘ت؟ ت ضَ ح٘ د ذّ٘. » جٍ بَ لطف « 7. أ. تا ت جَ ت ػثاست، دل ل٘ جٍ بَ تىلف٘ سا ت سٌَٗ ذ٘. ب. اص ظًش هصفٌ، هؼ اٌى

أ. تىلف٘ ت ذٌگاى اص جاةً خذا ذًٍ لطف است، لطف تش خذا ذًٍ اٍجة است، تىلف٘ ت ذٌگاى اٍجة است.

أى اللض مٍ اٍستحال الا فًىان، لٍس٘ هؼ اٌ اىّ أحذاً أٗهش » إ اٍجة ال جَ دَ « ب. هؼ ىٌ ال جَ بَ فى رله ووؼ ىٌ ال جَ بَ فى ل لَه

تزله.

تا پاسخص تمش شٗ وًا ذٗ٘. 107 » همتضاى ػلن اصلى خذا ذًٍ، جثش است « 8. ا یٗ ضث سا و

1. لٍذ یتخیّل الجثش تت نَّّ أىّ الجثش همتضى علو تعالى تالأه سَ هی الأصل، غٍای تمشیث أىّ اللّ تعالى علن تىلّ شى ء هی الأصل، فحیث لا تثذیل لٍا تغییش

فى علو الزاتى، فوا تعلك العلن ت فى الأصل یمع فى الخاسج، طثماً لوا علو هی د ىٍ اختیاس، اٍلاّ فلا یى ىَ علو علواً، فوی واى فى علو تعالى عاصیاً لا

یوىی أى یصیش هطیعاً. 2. لٍىی الج اَب ع اٍضح، حیث اىّ العلن الزاتى لا یسلة الاختیاس عی الوختاس، فوی واى فى علو عاصیاً تالاختیاس یصیش

وزله تالاختیاس، اٍلاّ لضم أى یى ىَ علو ج لْاً هحال.

ت ضَ ح٘ د ذّ٘. 186 » تذاء « سا تؼشفٗ وشد جٍ اضتشان افتشاق آى سا تا » سًخ « .9

ال سٌخ استفاع الحىن تا مًضاء صها أهذ .ُ جٍ الشتشان: ظ سَْ شیء ه تعالی علی خلاف الومتضیات الساتم ) إى واى الومتضی فی الثذاء الومتضی الثث تَی الومتضی فی ال سٌخ الومتضی الثثاتی(.

جٍ الفتشاق: أىّ فی الثذاء همتضیاتُ الشیء ه جَ دَ لىی فی ال سٌخ لا همتضی ل جَ دَ الحىن تحسة ال اَلع تعذ إ مًضاء أهذ الحىن.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:32 ب.ظ

You made your stand extremely clearly.!
does cialis cause gout cialis uk next day sublingual cialis online import cialis cialis online napol buy cialis online 200 cialis coupon cialis baratos compran uk buy cialis online nz cialis 10 doctissimo
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:04 ق.ظ

Kudos! Lots of forum posts.

acquisto online cialis only best offers 100mg cialis recommended site cialis kanada cialis purchasing cialis for daily use cialis generico online generic cialis cialis 10mg prix pharmaci 200 cialis coupon cialis prices in england
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:36 ق.ظ

Terrific content, Thanks!
tadalafil 20 mg cialis coupons printable generic cialis 20mg uk tadalafil 20 mg cialis 5 mg funziona link for you cialis price try it no rx cialis generic cialis review uk only best offers 100mg cialis ou acheter du cialis pas cher
سه شنبه 13 آذر 1397 11:08 ب.ظ

Appreciate it! A lot of advice.

cialis cost enter site 20 mg cialis cost cialis canadian drugs where to buy cialis in ontario generic cialis soft gels cialis flussig tadalafil generic ou acheter du cialis pas cher trusted tabled cialis softabs cialis professional yohimbe
سه شنبه 13 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Thanks, Terrific stuff!
cialis coupon the best site cialis tablets cialis professional yohimbe cialis patentablauf in deutschland discount cialis click here to buy cialis tadalafil 10 mg cialis online usa cialis online we recommend cialis info
سه شنبه 13 آذر 1397 12:38 ق.ظ

Amazing a lot of wonderful tips!
costo in farmacia cialis effetti del cialis the best choice cialis woman buy brand cialis cheap buy cialis online nz we use it 50 mg cialis dose cialis great britain buy cialis uk no prescription how do cialis pills work cialis tablets
دوشنبه 12 آذر 1397 12:14 ق.ظ

Superb material. Thanks!
we recommend cheapest cialis cialis price in bangalore cialis generico generic cialis 20mg uk cialis 50 mg soft tab usa cialis online walgreens price for cialis cialis generic cialis 5mg brand cialis nl
یکشنبه 11 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Whoa loads of beneficial information.
cialis tablets for sale precios cialis peru cialis 200 dollar savings card cialis cuantos mg hay cialis cost where cheapest cialis can i take cialis and ecstasy comprar cialis 10 espa241a cost of cialis cvs cialis herbs
یکشنبه 11 آذر 1397 12:15 ق.ظ

You definitely made the point!
generic cialis with dapoxetine cialis daily cialis 5mg billiger tadalafil tarif cialis france cialis coupons cialis generico in farmacia comprar cialis navarr cialis for daily use cialis generique 5 mg
شنبه 10 آذر 1397 11:00 ق.ظ

You actually explained that fantastically.
the best choice cialis woman cialis online cialis generic comprar cialis navarr sublingual cialis online generic cialis 20mg tablets non 5 mg cialis generici where cheapest cialis cialis daily reviews trusted tabled cialis softabs
جمعه 9 آذر 1397 11:43 ب.ظ

Wow many of awesome knowledge.
how do cialis pills work cialis 5mg billiger we choice cialis uk preis cialis 20mg schweiz only now cialis for sale in us cialis great britain generico cialis mexico tadalafil 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis online napol
جمعه 9 آذر 1397 12:03 ب.ظ

With thanks! Wonderful information!
we use it cialis online store cialis sale online cialis pas cher paris cialis side effects dangers achat cialis en europe only best offers cialis use achat cialis en suisse cialis 30 day trial coupon side effects for cialis cialis generico en mexico
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:17 ب.ظ

With thanks. Ample material!

tadalafilo weblink price cialis cost of cialis cvs cialis 20 mg effectiveness cialis 05 we use it cialis online store where to buy cialis in ontario dose size of cialis cialis coupons printable buy cialis online legal
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:34 ب.ظ

With thanks. Loads of postings.

no prescription cialis cheap tesco price cialis legalidad de comprar cialis buy cialis online look here cialis order on line cialis herbs we like it safe cheap cialis cialis super acti prices on cialis 10 mg click here to buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:31 ق.ظ

You actually suggested that superbly.
pastillas cialis y alcoho generic cialis 20mg tablets cialis 30 day sample cialis efficacit buying cialis overnight buy generic cialis cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20mg discount cialis best generic drugs cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:23 ق.ظ

Thank you! Awesome stuff.
cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra prices levitra 20mg levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra buy levitra generic levitra 20 mg vardenafil levitra prices
سه شنبه 10 مهر 1397 12:27 ق.ظ

Fine tips. Appreciate it!
best generic drugs cialis generic cialis levitra cialis herbs wow look it cialis mexico buying cialis overnight cialis e hiv cialis sans ordonnance cialis tablets australia cialis daily compare prices cialis uk
شنبه 7 مهر 1397 10:38 ب.ظ

Regards! A lot of information!

cialis kaufen bankberweisung cialis online purchase once a day cialis purchasing cialis on the internet sialis safe site to buy cialis online non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg uk cialis mit grapefruitsaft cialis billig
شنبه 7 مهر 1397 07:08 ب.ظ

Thank you! Wonderful information.
buy cialis online legal cialis online nederland cialis 100 mg 30 tablet cialis patentablauf in deutschland look here cialis cheap canada buy online cialis 5mg buy cialis cialis pills price each cialis billig cialis coupons printable
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:40 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of posts!

cialis online holland cialis usa cost purchasing cialis on the internet cialis kaufen tadalafil 5mg canadian discount cialis venta cialis en espaa cialis uk cialis with 2 days delivery cialis cuantos mg hay
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:52 ب.ظ

Thanks a lot! Fantastic information.
canadian pharcharmy online pharmacy canada 24 canadian medications online online drug store pharmacy near me most reliable canadian online pharmacies drugs for sale deep web canadian rx canada drugs drugs for sale online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:21 ق.ظ

Good stuff. Thank you.
how to buy viagra uk how do i order viagra uk pharmacy online viagra buy viagra prescription cheap viagra buy viagra jelly where can you buy viagra buy viagra super active online viagra pharmacy viagra nz buy
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:49 ب.ظ

Regards! Lots of tips!

tadalafil 10 mg bulk cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis baratos compran uk click now buy cialis brand cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg cialis 50 mg soft tab free cialis cipla cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:15 ق.ظ

Amazing a good deal of excellent tips.
cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis buy cialis online cheapest generic cialis in vietnam cialis sicuro in linea cialis daily dose generic buying brand cialis online cialis 10 doctissimo acheter du cialis a geneve cialis uk next day
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:37 ق.ظ

Regards. Fantastic information.
cialis reviews cialis lilly tadalafi acheter du cialis a geneve buy brand cialis cheap cialis kamagra levitra cialis coupon cialis rezeptfrei viagra or cialis cialis preise schweiz what is cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:12 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
click here cialis daily uk buy cialis cialis dose 30mg low cost cialis 20mg cialis per paypa cialis generisches kanada how do cialis pills work cialis sale online cialis online holland cialis 100 mg 30 tablet
سه شنبه 15 خرداد 1397 04:09 ب.ظ
резинка для растяжки ног
латексні фітнес резинки
резинки для фитнеса 5 шт
купить фитнес резинку
резина для фитнеса пром юа
фітнес резинка купити
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

Thank you. Excellent stuff.
generic low dose cialis cialis 50 mg soft tab cialis tablets for sale import cialis cialis online acheter cialis kamagra wow look it cialis mexico cialis lilly tadalafi prix cialis once a da buy cialis uk no prescription
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:43 ق.ظ
займ онлайн без выходных
кредиты онлайн украина без
проверок
онлайн заявка на кредит без отказа
быстрый займ на карту онлайн украина
займ на карту мгновенно круглосуточно с плохой
кредит онлайн без проверки мгновенно украина
займ на карту онлайн по паспорту
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:07 ب.ظ
резиновая петля
резина для растяжки киев
фитнес резинки купить одесса
резинка для фитнеса львів
very sexy резинки для фитнеса цена
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


..
-..-.-.-.-. lll
lll lll
......

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

....... ...
... ... ...Online User....888

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری

...
IranSkin go Up
.... تماس با ما ....
....تبلیغات
..... ... ... ...
 
 
بالای صفحه